Blog_transparent


Mis see on - LASERPUHASTUS?

Laserpuhastus (mis on laserablatsiooni üks vorm), ingl. k. laser cleaning, (laser ablation), on protsess, kus tahke pinna pealt eemaldatakse soovitud aine kiht laserkiirguse abil. 

Laserpuhastuse töövahendiks on väga lühikesed laservalguse impulsid .Laserpuhastusseadmed, mida kasutatakse tööstuslikult töötavad enamjaolt nanosekundites (1 ns = 10−9 sekundit), aga on kasutusel ka laserid, mille impulsi pikkus on millisekunditest kuni femtosekunditeni.