Blog_transparent


Mis see on - LASERPUHASTUS?

Laserpuhastus (mis on laserablatsiooni üks vorm), ingl. k. laser cleaning, (laser ablation), on protsess, kus tahke pinna pealt eemaldatakse soovitud aine kiht laserkiirguse abil. 

Pulse – tüüpi laserpuhastuse töövahendiks loetakse väga lühikesi laservalguse impulsse. 

Laserpuhastusseadmed, mida kasutatakse tööstuslikult töötavad enamjaolt nanosekund impulssidega (1 ns = 10−9 sekundit). Kliendi vajadusele vastavalt on kasutusel ka lasereid, mille impulsi pikkus võib olla millisekunditest kuni femtosekunditeni.

CW (continuous-wave) ehk pidevlaine  laserid. Mis need veel on? Antud laserid ei tooda laserpimpulsse, vaid nende väljundlaserkiir on pidev ehk püsiv.

Mõlemal juhul neeldub laservalgus pinna peal olevas rooste-, oksiidi-, värvi- jms kihis ning aurustub ja koordub lahti.

Õige laserpuhastusseadme ja tööreziimi valikul saavutame tulemuse, kus puhastusprotsess ei kahjusta alusmaterjali, mille pealt soovitud kiht eemaldatakse.